PIS RADOVLJICA, podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,

Na Mlaki 6, 4240 Radovljica;

tel.: 040 641 861;

e-pošta: mail@pis.si

 

 

Družba je vpisana v registru Okrožnega sodišča v Kranju, reg. št. 1/00817/00,

vstop 05.03.1990, višina osnovnega kapitala: 8.763,00 EUR


Matična številka: 5336821, ident. št. za DDV: SI75900505

 

TRR pri Gorenjski banki: 07000 – 0000170228, IBAN: SI56 0700 0000 0170 228,

SWIFT: GORESI2X